• 2, 3 i 4 października 2015
  ul. Lubelska 30/32
  Bilety: 25 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
  Rezerwacje: steatralne@gmail.com

Party: take (a)part

Premiera

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu m.st. Warszawy.
Patronat nad wydarzeniem objęli: TVP Kultura, Polskie Radio RDC, Gazeta Teatralna „Didaskalia”, E-teatr i Teatr dla Was.

 • 24 października 2015 - godz. 19:00
  ul. Lubelska 30/32
  Bilety: 25 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
  Rezerwacje: steatralne@gmail.com

Wielogłos

spektakl gościnny teatru Węgajty

W nowym spektaklu wychodzimy naprzeciw aktualnym tematom i aktualnej atmosferze. Jak sama nazwa wskazuje Wielogłos zawiera cały szereg wątków, jednak wszystkie one ogniskują się wokół ważnych wydarzeń: od spalenia warszawskiej Tęczy do dramatycznych wydarzeń na Majdanie i rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Poczucie zagrożenia, którego wcześniej nikt się nie spodziewał. Stan psychiczny o niejasnych konturach, jakaś dezorientacja, niepokój. Próbowaliśmy drążyć stan "szoku", w którym się wszyscy znaleźli. Próbowaliśmy nazywać coś, co jest w powietrzu. Każdy inaczej, szukając najpierw własnego głosu, zakorzenionego w doświadczeniach dzieciństwa, a potem miejsca we wspólnym "teraz", w zbiorowej kompozycji. Kompozycja miała z założenia nie zacierać różnic, dawać przestrzeń wypowiedziom skrajnym, wzajemnie przeciwnym, niepogodzonym. Wielogłos jest kolażem scen opracowanych w wyniku outsourcingu w przygranicznych obszarach Polski, podczas wypraw Innej Szkoły Teatralnej "Węgajt".

Wacław Sobaszek

W ramach projektu Teatr otwarty sfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

  DwudzieS/Tolecie

  W 2015 roku Studium Teatralne obchodzi XX-lecie swojego istnienia. Ten rok poświęcony jest także pamięci Wojciecha Krukowskiego, który przyczynił się do powstania S/T dwadzieścia lat temu. Na 2015 rok zostały zaplanowane dwie premiery: „Party: take (a)part” Studium Teatralnego i „Raz” Akademii Ruchu, a także spotkania z cyklu „Historia jednego obrazu”, występ zespołu teatralnego Węgajty oraz spotkanie z dr Zofią Dworakowską.

  STUDIUM TEATRALNE: dwudzieS/Tolecie

  Początki Studium Teatralnego to warsztaty teatralne, które reżyser Piotr Borowski prowadził w 1995 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Wojciech Krukowski, twórca Akademii Ruchu i ówczesny dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, udostępnił w tym celu salę Laboratorium przy CSW.

  Dwadzieścia lat temu wokół Piotra Borowskiego skupiła się grupa młodych ludzi, przede wszystkim studentów warszawskiej Akademii Teatralnej i Uniwersytetu Warszawskiego, którzy później stali się członkami Studium Teatralnego. Po roku powstał spektakl – opowieść o nich samych i o miejscu, w którym przyszło im żyć. Spektakl „Miasto” został nagrodzony na Lubelskich Konfrontacjach Teatralnych za „młody głos w sprawie naszej współczesności”.

  Narodził się zespół, który krytyka wpisała w nurt teatru alternatywnego, echo kontrkultury.

  Pędząca rzeczywistość zadaje prowokacyjne pytanie: czy możliwy jest jakikolwiek pożytek z naszego istnienia? Zespół S/T stara się stawić czoła tej rzeczywistości, podejmując w kolejnych spektaklach dyskusję na tematy zarówno społeczne, jak i metafizyczne.

  Uniwersalny język ciała stworzony przez S/T zyskał uznanie widzów i krytyków na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Brazylii. S/T tworzy już kolejne pokolenie aktorów, poszukujących nowych form i tematów.

  PROGRAM S/T w 2015

  Myśląc o początkach S/T, nie sposób pominąć Wojciecha Krukowskiego. Skromny, pogodny, przyjazny, wybitny i konsekwentny artysta alternatywność formułował jako: „dojrzałą ocenę tego, co zastajemy i traktowanie własnej aktywności (…) jako wzmacnianie poczucia własnej prawdy, własnej autentyczności reakcji wobec tego, co się dzieje i zachowanie dystansu wobec stereotypów przypisanych kulturze wysokiej”.

  Studium Teatralne pragnie poświęcić rok 2015 pamięci zmarłego w 2014 Wojciecha Krukowskiego w geście wdzięczności za to, że przyczynił się do powstania zespołu.

  PREMIERA STUDIUM TEATRALNEGO – CZERWIEC 2015
  „Party: take (a)part”
  Reżyseria: Piotr Borowski / Tekst: Wiktor Uhlig / Muzyka: Sean Palmer / Kostiumy: Zofia Ufnalewska / Obsada: Gianna Benvenuto, Waldemar Chachólski, Magda Czarny, Danny Kearns, Michał Lorent

  W najnowszym spektaklu S/T to Widzowie zasiądą pośrodku sceny przy wielkim stole, przypominającym tytułowy „Stół polski” z akcji Akademii Ruchu z 1979 roku. Wokół nich zgromadzą się przedstawiciele kilku pokoleń, żeby wspólnie wziąć udział w rodzinnym święcie.

  PREMIERA AKADEMII RUCHU – JESIEŃ 2015
  „Raz”

  Performerzy: Jolanta Krukowska, Janusz Bałdyga, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof Żwirblis / Współpraca techniczna: Jan Pieniążek, Jarosław Żwirblis

  Projekt RAZ jest kreacją grupową Akademii Ruchu, a zarazem hommage dla zmarłego w zeszłym roku lidera i założyciela grupy, Wojciecha Krukowskiego. Opiera się na jego notatkach dotyczących niezrealizowanych spektakli, które stanowią ideowy szkic akcji (zestawu akcji) pod tym samym tytułem.

  HISTORIA JEDNEGO OBRAZU
  Pamięci Krukowskiego będzie poświęcona tegoroczna odsłona „Historii jednego obrazu”. Na cykl w 2015 roku złożą się spotkania artystów, performerów i animatorów kultury związanych z Wojciechem Krukowskim i Akademią Ruchu. Będą to: Krzysztof Żwirblis, Janusz Bałdyga, Grzegorz Laszuk.

  WYSTĘP GOŚCINNY
  Gościnnie wystąpi zespół teatralny Węgajty, którego liderem jest Wacław Sobaszek – historyk sztuki, w latach 70. jeden z inicjatorów Interdyscyplinarnej Pracowni Twórczej  w Olsztynie.

  SPOTKANIE
  Odbędzie się też spotkanie z dr Zofią Dworakowską (Instytut Kultury Polskiej UW) poświęcone idei sztuki w przestrzeni publicznej, a także roli Wojciecha Krukowskiego i Akademii Ruchu w powstaniu nowego modelu interdyscyplinarnego ośrodka kulturalnego.

   

  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

  Patronat nad wydarzeniem objęli: TVP Kultura, Polskie Radio RDC, Didaskalia, E-teatr i Teatr dla Was.