• czwartek 30 października - godz. 19:00
    ul. Lubelska 30/32
    [wstęp wolny]

Historia jednej grafiki [6/8] z Kolekcji "Żyd Niemalowany"

Czy liczy się rozmiar?
Spotkanie pt. Opis Geograficzny Ziemi Świętej

Na szóstym spotkaniu w cyklu historia jednej Grafiki pokażemy wyjątkowej wprost długości (metr bez kilkunastu centymetrów) mapę Palestyny w tzw. orientacji wschodniej. Uwzględniającą rzeczywistość historyczno-geograficzną z czasu od Adama do śmierci najmłodszego apostoła, i.e. Jana Ewangelisty, licząc. Ergo to zarazem mapa i Ziemi Obiecanej i Ziemi Świętej. Jedna z ok. sześciu tysięcy przedstawień tego kawałka świata, wykonanych między XV a XIX stuleciem. Autorstwa belgijskiego jezuity, teologa, biblisty i historyka, autora dwutomowego tzw. Commentarius ad sacram historiam. Sporządzona przed czterema prawie wiekami. Opracowana – co głównie polegało na usunięciu nieistniejących
rzek czy miast – w oparciu o starszą o kilka dziesiątków lat mapę holenderskiego księdza katolickiego, teologa i historyka, autora wydanego w Kolonii w końcu XVI w. dzieła Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis aere expressis. Ierusalem sicut tempore floruit. Wykorzystująca
także plan Jerozolimy autorstwa hiszpańskiego jezuity, biblisty, architekta i matematyka, którego koronnym dziełem były wydane w Rzymie na przełomie XVI/XVII w. Ezechielem Explanationes.
Zawierająca nad to skalę i różę wiatrów, zaś w środku dolnej części mapę starożytnej Jerozolimy (Hierosolyme veteris imago), także – już na krawędziach – legendę w języku łacińskim oraz 16 winiet z wizerunkami obiektów biblijnych i historycznych (Arka Przymierza, menora, ołtarz całopalenia, stół na chleby pokładne, monety żydowskie w wielkości naturalnej [sic!], także plan i widoki Świątyni z każdej strony).

 

WspółorganizatorFundacja "Żyd Niemalowany"
Muzeum Wieczny Tułacz

W ramach projektu Teatr otwarty sfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

  • 7 i 8 lisotpada 2014 - godz. 19:00
    ul. Lubelska 30/32
    [wstęp: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy]

SZEPTY ZIEMI

spektakl

Pokaz spektaklu sfinansowano ze środków Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

Król Kier znów na wylocie

na motywach powieści Hanny Krall

W ramach projektu Teatr otwarty sfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Partnerzy w USA
Kulture+ Productions
Teatr La MaMa

Podróż odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.