• 29 czerwca - godz. 18:00 - ul. Lubelska 30/32
    [wstęp wolny]

Historia jednej grafiki [4/8] z Kolekcji "Żyd Niemalowany"

Jerozolima

Imaginacyjne wyobrażenie Świątyni Salomona w centrum otoczonego murem  obronnym miasta, wykonane w 1492. Mimo, że jest to raczej twór wyobraźni niż odwzorowanie rzeczywistości, rycina ta uważana jest za pierwsze drukowane przedstawienie Jerozolimy. Schedel – by oddać najlepiej charakter miasta, bo przecież nie jego wygląd - zastosował nowatorską wówczas technikę rysowania map, zwaną „z lotu ptaka”. Przez następne dwa wieki był to jeden z najbardziej popularnych w kartografii sposobów przedstawiania miast; plan miasta według rysunku Hartmanna Schedela (1440-1514) rytował Michael Wohlgemut (1434-1519); na odwrocie karty tekst i dwie ryciny m. in. Budowa wieży Babel , Norymberga 1493

 

W ramach projektu Teatr otwarty sfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

  • październik 2014 - Teatr La MaMa, Nowy Jork 

Król Kier znów na wylocie

na motywach powieści Hanny Krall

Partnerzy w USA
Kulture+ Productions
Teatr La MaMa

Podróż odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.