• 26 września 2014 - godz. 19:00
    ul. Lubelska 30/32
    [wstęp: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy]

SZEPTY ZIEMI

spektakl

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa dzielnica Praga Południe

  • niedziela 28 września - godz. 18:00
    ul. Lubelska 30/32
    wstęp wolny

Historia jednej grafiki [5/8] z Kolekcji "Żyd Niemalowany"

Królowa Batszeba, Szunamitka Abiszag i król Dawid

Podczas spotkań z cyklu "Historia jednej grafiki" pokazane są dzieła o wyjątkowej wadze muzealnej, artystycznej i historycznej, autorstwa twórców wielkich i uznanych. Podobne prezentacje rzadko mają miejsce z racji tego, że grafika zachodnioeuropejska z okresu XV-XVII w. jest słabo reprezentowana w polskim zasobie kolekcjonerskim i muzealnym oraz z powodu utraty podczas drugiej wojny światowej wielu cennych dzieł.

Wszystkie prace stanowią część jednej z najstarszych warszawskich prywatnych kolekcji będącej w dyspozycji Fundacji Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz

W ramach projektu Teatr otwarty sfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

  • listopad 2014 - Teatr La MaMa, Nowy Jork 

Król Kier znów na wylocie

na motywach powieści Hanny Krall

Partnerzy w USA
Kulture+ Productions
Teatr La MaMa

Podróż odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.